Opdracht: Begeleid het managementteam bij operationele zaken en aansturing van het personeel. Hierbij is advies gegeven over de huidige organisatiestructuur waarbij noodzakelijke veranderingen zijn aangegeven. Dit heeft binnen de organisatie de kwaliteit in algemene zin verhoogd en vooral de kwaliteit in de uitvoering sterk verbeterd.

Op basis van een eerdere logistieke opdracht is een vervolgopdracht uigevoerd naar de samenhang / samenwerking van de diverse bedrijfsonderdelen. Hierbij zijn alle leidinggevenden onder regie van een coach bij elkaar gebracht en heeft een aantal intensieve sessies geresulteerd in een betere onderlinge samenwerking, met als positief gevolg dat forse besparingen zijn gerealiseerd en een blijvend beter begrip is gekomen voor elkaars situatie.

In opdracht van een sociale werkvoorziening is naast een logistieke opdracht een aantal maanden gewerkt aan het verbeteren van de individuele kwaliteiten van diverse leden van het managementteam.

Op basis van eerdere bereikte resultaten is bij een opdrachtgever een traject doorlopen waarbij op operationeel niveau mensen zijn getraind in de juiste omgang met zowel hun leidinggevende als hun eigen personeel.

Bij een vervoersorganisatie hebben directie en leidinggevenden een gesprekstraining gehad waarbij alle facetten van gesprekstechnieken aan de orde zijn gekomen. Een rollenspel was hierbij een belangrijk onderdeel, omdat actieve deelname (training) mensen bij de les houdt en onderlinge frustraties kunnen worden uitgesproken.