Een stevig kopje koffie drinken met een bestaande of nieuwe leverancier levert al snel duizenden euro's op.

Wij worden veelvuldig benaderd, door zowel grote als kleinere organisaties voor het uitvoeren van inkoopdrachten, het opstellen van inkoop beleid en visie, het aanschaffen van P2P modules en contract management software, screenen van lopende contracten etc.

Bij kleinere organisaties zien wij vaak dat het afsluiten van contracten, door een keur aan medewerkers, is toegestaan, dat de contracten niet centraal gearchiveerd worden, dat er van structureel leveranciers management geen sprake is en de verplichtingen en risico┬┤s vanuit het afgesloten contract onvoldoende geborgd zijn.

Bij grotere organisaties is er vaak sprake van een afdeling inkoop die weliswaar goed werk verricht maar dat intern opdrachtgeverschap, een tenderteam en een goede inkoopopdracht omschrijving onvoldoende aanwezig zijn. Tevens speelt bij grotere organisaties de vraag wat er centraal of decentraal mag worden ingekocht, de Kraljic methode kan hierbij ondersteunen.

Opvallend: Tijdens overleggen met een tenderteam komt het regelmatig voor dat de individuele leden de term inkoop en bestellen door elkaar halen, terwijl er wel degelijk sprake is van verschillende taken.

 

  • Bij het strategisch inkopen gaat het om inkoopvisie, inkoopbeleid, inkoopstrategie, procedures, methoden en prestatie indicatoren.
  • Bij het tactisch inkopen gaat het om specificeren, selecteren, contracteren van leveranciers
  • Bij operationele inkopen gaat het feitelijk om bestellen, hier kan eventueel een raamovereenkomst aan ten grondslag liggen.