U heeft een afdeling inkoop en de behoefte om te vernemen of alles processen, protocollen, het huidige inkoopbeleid - visie nog aan de wens van uw organisatie voldoet. Wellicht heeft u de behoefte aan een screening van uw inkoopafdeling om te zien waar deze zich nog kan verbeteren en of alle inkoopprocessen zorgvuldig en naar wens van de interne klant verlopen.

Zowel een screening op processen als op performance kunt u uit laten voeren door een extern expert. Wij zorgen voor een geobjectiveerd verslag (in elke vorm die de klant wenst) waarbij de uitkomsten nogmaals volstrekt objectief zullen worden gerapporteerd en wat is er nu leuker om van een extern bureau te vernemen dat uw inkoop afdeling naar behoren presteert, inhoudelijk prima werk verricht en van toegevoegde waarde is voor uw organisatie.

 

Mocht u de behoefte hebben om eens vrijblijvend te sparren over inkoop gerelateerde zaken en energie willen stoppen in een informatief gesprek dan kunt u ons bellen voor een afspraak onder het motto: Pick my Brain.