Ten behoeve van een landelijke zorginstelling is het cliëntenvervoer volledig doorgelicht (op uitvoeringskwaliteit, financiële beheersbaarheid en risicoreductie). De organisatie heeft daarnaast het aantal vervoerders met 70 gereduceerd tot 7, door te kiezen voor een regionale in plaats van lokale structuur. Hierdoor was het ook mogelijk om een forse kosten reductie te realiseren en is de kwaliteit verbeterd door actief leveranciers management. (de geaccordeerde Business Case bevat enkele miljoenen euro’s’ aan besparingen over vijf jaar)

Ten behoeve van een landelijke zorginstelling is er door constructief overleg met de belangrijkste leveranciers een afname van 35.000 fysieke facturen gerealiseerd. Dit is bereikt door veelvuldig open en constructief overleg met de meest factuur producerende leveranciers. Deze groep leveranciers is in staat gebleken om binnen 8 maanden over te gaan naar een CSV of XML bestand, welke op eenvoudige wijze kan worden ingelezen in het financiële pakket van onze opdrachtgever.

Ten behoeve van een klant is er meerdere malen ingeschreven op diverse tenders waarbij de aanbestedende dienst gebruik heeft gemaakt van het online aanbesteden met behulp van Negometrix. 

Ten behoeve van een landelijke zorginstelling is een groot aantal nieuw contracten door ons gecontroleerd op zowel juridische, financiële als operationele afspraken. Tevens is er veel aandacht besteed aan regelarme zorg wat in dit geval is vertaald als: Facturering bijvoorkeur door middel van een CSV of XML bestand doch altijd voorzien van kostenplaats en kostensoort.

Ten behoeve van een zorg instelling in Zuid Oost Brabant is er grip gekomen op alle contractuele verplichtingen richting hun leveranciers. Door middel van een aanbesteding is er een contract management systeem (CMS) aangeschaft en inmiddels operationeel. De opdracht was hierbij niet alleen de pakketselectie maar ook de feitelijke implementatie en het opstellen van beleid, visie, protocollen en het vastleggen van procuraties omtrent contractering. 

Ten behoeve van een zorg instelling in Zuid Oost Brabant is er een P2P module aangeschaft welke de instelling verder ontzorgt van onnodige administratieve handelingen en tevens helderheid verschaft bij de verplichtingen administratie. Door middel van een aanbesteding is er een P2P module aangeschaft waarbij de opdracht ook bestond uit de implementatie, het opstellen van inkoop / bestel beleid, visie, protocollen en het vastleggen van procuraties.

Ten behoeve van een zorg instelling in Zuid Oost Brabant zijn alle contracten met een aanmerkelijk belang doorgenomen. Deze scan heeft plaatsgevonden op inhoud van de overeenkomst, de afgesproken kwaliteiten, prijs, looptijd, opzegtermijn, ontbindende voorwaarden etc. Dit heeft geresulteerd in nieuwe (verbeterde overeenkomsten), handhaven van bestaande overeenkomsten, openbreken van overeenkomsten en het aanbesteden van producten en of diensten waar onze opdrachtgever niet meer tevreden over was.

Dit heeft de organisatie naast kwaliteitsverbeteringen, heldere rolverdelingen tussen contracteigenaar en contract gebruiker, betere borging van risico’s ook forse besparingen opgeleverd (>€100.000).