Bram van Hunnik nu directeur Services at Zorggroep Charim 

Gedurende mijn inzet bij 's Heeren Loo Sector Zuid in Druten heb ik Herman ingeschakeld in het veranderingstraject rondom vervoer van cliënten. Deze opdracht is door Herman zeer goed uitgevoerd en heeft geresulteerd in een structurele verbetering van de dienstverlening rond vervoer, maar heeft ook een kostenbesparing opgeleverd. Daarnaast is de procedure rond vervoer van cliënten helder verwoord in het door Herman geschreven document. Positief opvallend was gedurende de opdracht dat Herman niet alleen een vakman bleek op logistiek gebied, maar ook een goede onderhandelaar en dat hij de juiste toon wist te raken bij gesprekspartners. Of dit nu collega’s, vervoerders, overheidsinstanties of wettelijk vertegenwoordigers waren. Zeer tevreden over het behaalde resultaat.

 

AIM4 Interim Management (edo roggenkamp) 

Herman heeft via AIM4/mij een prima interim opdracht uitgevoerd bij een grote (VG) zorginstelling. Zonder zorg kennis/beperking heeft hij een scherpe analyse van de vervoersbewegingen gemaakt en op basis daarvan een advies tot verbetering uitgebracht. Dit advies heeft hij aansluitend op goede wijze geïmplementeerd. Daarbij heeft hij de lopende contracten (cliënten vervoer) en aanbestedingen sterk verbeterd en kosten hierbij weten om te buigen. 
Tijdens deze opdracht heeft Herman blijk gegeven van sterk ontwikkelde analytische vaardigheden ondersteund door een duidelijke, resultaatgerichte houding. Herman is een sociaal vaardige, enthousiaste interim manager met een goede balans tussen ‘hard & soft skills’. Een prettige, open & eerlijke persoon gericht op verbinding en verbetering.

 

Marco Mars, controller bij een grote detailhandelsketen 

Ik heb Herman leren kennen als een bijzonder integere en professionele vakman die beseft dat de medewerkers de belangrijkste waarde voor een organisatie vormen en ook als zodanig handelt. Gedurende ons project, een onderzoek naar de efficiency en capaciteit van het distributiecentrum, heeft hij ons ook buiten de scope van het project waardevolle adviezen gegeven. Herman is vanuit zijn ervaring in staat mensen op alle niveau's binnen bedrijven te overtuigen.

 

Maarten Post, Managing Director, EBS Public Transportation B.V.   

Herman heeft op interim basis vier maanden bij EBS de functie van team manager vervuld. EBS is het jongste ov bedrijf van Nederland en de rol van team-manager - direct leiding geven aan ruim 120 buschauffeurs - is daarbij een cruciale schakel om de koers van het nieuwe bedrijf te vertalen naar de buschauffeurs. Herman heeft zich daarbij onderscheiden door op professionele wijze de nieuwe koers uit te zetten en dit op een sociaal vaardige en integere wijze te vertalen naar de mensen in zijn team. Zijn stijl is overtuigend en vasthoudend, zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen