Uw organisatie groeit, de arbeidsmarkt verandert, het gebruik van sociale media neemt toe en de eisen die door klanten en medewerkers aan uw organisatie stellen groeien uiteraard mee.

Een gesprekspartner die het prettig vindt om vanuit zijn ervaringen en wellicht een totaal andere invalshoek naar uw organisatie te kijken en hierbij altijd open en eerlijk discussieert en communiceert wordt te weinig ingezet maar achteraf vaak als verhelderend en zelfs prettig ervaren. Integriteit is tijdens een zogenaamd klankbordgesprek het sleutelwoord.

Een neutrale blik op uw organisatie brengt punten naar voren die uzelf niet kunt zien omdat u te dicht op de organisatie staat. Met deze punten en concrete aanbevelingen kunt u verder en heeft u de zekerheid dat u met uw groei of veranderingen op de juiste weg bent. Wij willen u helpen om nieuwe ontwikkelingen te vertalen en om te zetten in plannen en concrete acties. Dit geeft u zekerheid en maakt weer tijd vrij voor het verder ontwikkelen van uw organisatie.

Advies: Als u eens een kort onderzoek wilt laten doen dan is een klankbordgesprek van één dag soms voldoende. Tijdens een klankbord gesprek worden vele thema's besproken en vaak is dit voldoende als quickscan.

Mocht u eens vrijblijvend willen sparren over onze ervaringen zonder hierbij direct een projectopdracht te willen vergeven, dan staan wij hier altijd voor open. Neem contact op.