De kans dat er de komende jaren meer bezuinigingen gaan plaatsvinden bij de WLZ, Jeugdzorg en WMO is vrij groot. Gemeenten ontvangen bij deze decentralisatie onvoldoende financiële middelen. Een deel van de bezuinigingen treft ongetwijfeld het vervoer van en naar de dagbesteding. Veel gemeenten zijn bezig met een zogenaamde terugtrekkende beweging (dagbesteding in de wijk waar de cliënt woont of in het uiterste geval binnen de eigen gemeente grenzen). Daarnaast zien wij vanuit de zorgverlening dat zorginstellingen zich terugtrekken uit gebieden waar onvoldoende cliënten wonen in relatie tot een specialistische vorm van dagbesteding.

Om te komen tot een juiste keuze is naast bedrijfsfilosofie ook transparantie nodig om keuzes maken. Wij gaan uitdrukkelijk niet op de stoel van de zorgverlener zitten maar geven haar graag de tools en inzichtelijkheid om te kunnen zien waar de uitdagingen zich bevinden. Transparantie maakt zaken duidelijk, geeft geen onbehaaglijk gevoel en geeft de kans om keuzes te maken die met, de almaar verder terugtredende centrale overheid, vanzelfsprekend zijn. Om te weten en te meten of uw cliëntenvervoer wel optimaal is geregeld spelen de volgende vragen mogelijk een rol.

Heeft u inzichtelijk wat u per cliënt aan vervoerskosten betaalt?, zijn de betaalde tarieven marktconform?, zijn de routes van en naar de dagbesteding efficiënt georganiseerd?,heeft u een contract met de vervoerder(s)?, is de jaarlijkse prijsindexatie vastgelegd?, betaalt u ook voor onbeladen kilometers?, en heeft u een objectief en helder beeld van de kosten van de eigen busjes?

Bovenstaande vragen zijn bij een aantal zorginstellingen mogelijk al voldoende onderzocht of beantwoord maar hiermee is het vervoer niet kostendekkend gebleken. Bij het efficiënter uitvoeren van het cliëntenvervoer (WLZ) dient de instelling niet alleen te kijken naar haar eigen ritefficiency maar ook zeker haar licht op te steken bij collega instellingen of andere instantie zoals de sociale werkvoorziening.