Monique SWZ Son en Breugel, 3 November 2016

Goedemorgen Herman,
Ik wist goed dat het gisteren je laatste dag bij ons was, maar ik ben vergeten om toen ik wegging nog even naar boven te lopen. Ook al hadden we qua werkzaamheden geen overlap met elkaar, ik heb je ervaren als een kundige, warme persoonlijkheid.
Vanaf dag 1 had ik het gevoel; met hem aan boord, gaat het ons zeker lukken!

Tot misschien wederziens. 

 

Zorginstelling (Cum Laude geslaagd):

Ik heb Herman leren kennen als een toegewijde en  zeer loyale interim manager. Hij weet binnen de organisatie precies de juiste toon aan te slaan en is bovenal een prima onderhandelaar / inkoper. Herman is bij een van de grootste inkoopopdrachten binnen onze afdeling , waarbij hij direct rapporteerde aan de directieraad, volgens deze directieraad, Cum Laude geslaagd in zijn opdracht op zowel zijn softskills (organisatie sensitiviteit) als hardskills (Financiële resultaten).

 

Martin van Eeken, Senior consultant bij vijzelaar.com

Ik heb Herman Koene als een zeer goede professional leren kennen. 
Hij voert zijn (inkoop) opdrachten zeer professioneel uit. Gestelde doelstellingen worden binnen de afgesproken tijd behaald. 
Herman combineert de harde vakinhoud met uitstekende sociale vaardigheden waarmee hij weerstand in de organisatie makkelijk overwint. 
Acteert op een senior level binnen de organisatie, is helder in zijn communicatie. 
Rapporteert op uitstekende manier periodiek de voortgang van het project waar hij mee bezig is. 

 

Marien Kwant, Owner, AIM4 Interim Management, Management Search

Herman is een zeer ervaren interim manager met een gedegen achtergrond op inkoop, logistiek en operations. Een resultaatgerichte, verbindende en organisatie-sensitieve persoonlijkheid die op natuurlijke wijze tussen en boven de medewerkers staat. Hij beschikt over de juiste combinatie van benodigde harde en zachte waarden om tijdens interim opdrachten de juiste veranderkundige interventies door te kunnen doorvoeren. Herman heeft, via AIM4, meerdere opdrachten met succes uitgevoerd in de profit en non profit sector. Dit maakt dat wij hem beschouwen als een zekerheid in ons directe netwerk van aangesloten interim managers.

 

AIM4 Interim Management (edo roggenkamp) 

Herman heeft via AIM4/mij een prima interim opdracht uitgevoerd bij een grote (VG) zorginstelling. Zonder zorg kennis/beperking heeft hij een scherpe analyse van de vervoersbewegingen gemaakt en op basis daarvan een advies tot verbetering uitgebracht. Dit advies heeft hij aansluitend op goede wijze geïmplementeerd. Daarbij heeft hij de lopende contracten (cliënten vervoer) en aanbestedingen sterk verbeterd en kosten hierbij weten om te buigen. 
Tijdens deze opdracht heeft Herman blijk gegeven van sterk ontwikkelde analytische vaardigheden ondersteund door een duidelijke, resultaatgerichte houding. Herman is een sociaal vaardige, enthousiaste interim manager met een goede balans tussen ‘hard & soft skills’. Een prettige, open & eerlijke persoon gericht op verbinding en verbetering.

 

Roland Stavorinus, regio manager 's Heeren Loo Oost-Nederland 

Herman ken ik als een professioneel die zich verdiept heeft in planningsactiviteiten gericht op vervoer en mensen. Hij is in staat om vanuit een goede analyse haalbare doelen te stellen en hier methodisch aan te werken. Daarbij houdt Herman het klantenbelang nauwlettend in de gaten. Herman betrekt bij zijn werkzaamheden mensen die met de ontwikkeling te maken hebben en krijgen. Hij is zorgvuldig en nauwgezet. Niet onbelangrijk is dat Herman sociaal vaardig is en daardoor door menigeen als vakman wordt gezien en prettig in omgang is.

 

Kees van Eersel, directeur Behandel- en Expertisecentrum Stichting Zuidwester  

In drie flinke opdrachten is Herman Koene een daadkrachtig adviseur gebleken, die conform overeengekomen opdracht zijn werkzaamheden uitvoert en transparant verantwoording aflegt. Resultaten zijn evident en worden helder gerapporteerd en gepresenteerd. Resultaten zijn concreet en geven uitstekende aangrijpingspunten ter verbetering van bedrijfsvoering en logistiek. Resultaten zijn aansprekend voor wat betreft haalbare financiële voordelen.

 

Bram van Hunnik, sector controller bij 's Heeren Loo sector Zuid  

Gedurende mijn inzet bij 's Heeren Loo sector Zuid in Druten heb ik Herman ingeschakeld in het veranderingstraject rondom vervoer van cliënten. Deze opdracht is door Herman zeer goed uitgevoerd en heeft geresulteerd in een structurele verbetering van de dienstverlening rond vervoer, maar ook een kostenbesparing opgeleverd. Daarnaast is de procedure rondom vervoer van cliënten helder verwoord in het door Herman geschreven document. Positief opvallend was gedurende de opdracht dat Herman niet alleen een vakman bleek op logistiek gebied, maar ook een goede onderhandelaar en dat hij de juiste toon wist te kiezen bij gesprekspartners, of dit nu collega's, vervoerders, overheidsinstanties of wettelijk vertegenwoordigers waren. Zeer tevreden over het behaalde resultaat.