Zorginstelling:
Opdracht: Onderzoek de transparantie, marktconformiteit en flexibiliteit van de ICT-kosten en beoordeel de Dienst Verlenings Overeenkomst (DVO) ICT.

Zorginstelling:
Opdracht: Onderzoek de juistheid van de bestaande dienstroosters in relatie tot de beschikbare uren en wensen van de cliënten. 

Resultaat: Gedeeltelijk nieuwe dienstroosters die beter aansluiten bij de wens van de cliënt en organisatie

Zorginstelling:
Opdracht: Analyseer alle vervoersbewegingen van cliënten, schrijf een plan van aanpak en benoem de besparingen.

Resultaat: Bij deze klant is er ongeveer € 250.000 bespaard zonder nadelige effecten voor de cliënten. Om dit te bereiken is een aanbesteding uitgeschreven. Als product van deze opdracht is ook transparantie ontstaan in de kosten en opbrengsten (AWBZ) per cliënt.

Zorginstelling:
Opdracht: Maak alle vervoersbewegingen inzichtelijk.

Resultaat: Oprichting van een vervoersloket, reorganisatie van de administratieve organisatie en er heeft een aanbesteding van het cliëntenvervoer plaatsgevonden. Het hele project heeft ongeveer € 640.000 aan besparingen opgeleverd.

Zorginstelling:
Opdracht: Analyseer alle vervoersbewegingen van cliënten en schrijf een voorstel waarbij forse besparingen behaald kunnen worden zonder nadelige effecten voor de cliënten

Resultaat: De bereikte besparingen bedroegen ongeveer € 441.000

Zorginstelling:
Opdracht:Interim manager flexbureau (intern uitzendbureau)

 • Taakomschrijving:
 • Aansturing van de medewerkers (150)
 • Coachen van collega teammanagers
 • Vermindering inzet uitzendkrachten
 • Optimaliseren van de interne organisatie
 • Leidinggeven aan het transitie- proces van decentraal naar centraal roosteren
 • Deelnemer aan de landelijke werkgroep optimaliseren personeelsplanningen
 • Opstarten van een veranderproces bij medewerkers en leidinggevenden met betrekking tot het inroosteren met minder eigen voorkeuren

Zorginstelling:

Opdracht: Interim manager flexbureau (intern uitzendbureau)

Taakomschrijving:

 • Analyseer de werking van het flexbureau
 • Het begeleiden van de transitie van decentraal naar centraal roosteren. Het communiceren met de or, cliëntenraden en de medewerkers was hierbij cruciaal.
 • Werven en selecteren van uitzendbureaus door middel van een aanbestedingstraject
 • Het verrichten van een arbeidsmarktonderzoek en het schrijven van een visie met betrekking tot de arbeidsmarkt ontwikkeling.
 • Aanmaken dashboards ten behoeve van de inzet, voorzieningenpercentage en kwaliteit geleverde flexmedewerkers.
 • Verminderen inzet uitzendkrachten