Heeft u een nieuwe activiteit of klant binnen gehaald of een aanbesteding gewonnen, is de interne informatie voorziening tijdig en juist? Of wilt u een aantal bedrijfsonderdelen, doorlichten integreren en verlopen de bedrijfsprocessen nog naar wens?

Soms moet er voor een korte periode veel tijd in uw organisatie worden vrijgemaakt om iets tot een succes te maken. Organisaties kiezen er regelmatig voor om deze taak / tijd te beleggen bij een eigen medewerker. Deze medewerker voelt zich vervolgens gewaardeerd en durft meestal geen nee te zeggen. Daarnaast wordt het niveau van willen en kunnen van de medewerker, door de organisatie niet geheel objectief beoordeeld. De medewerker begint vol goede moed maar merkt dat er ondanks zijn/haar inzet facetten van het eigen takenpakket onvoldoende aandacht krijgen en de taak meer energie vraagt dan verwacht. Het afbreukrisico bij de nieuwe klant, bij bestaande klanten en bij de collega's is groot, vaak veel groter dan gedacht. Door te kiezen voor een externe projectmanager en op voorhand voldoende tijd in het project te stoppen wordt deze vervolgschade voorkomen en behoudt u de benodigde energie voor uw organisatie.

Advies: Neem voldoende tijd en denk goed na over de automatische keuze voor eigen personeel bij nieuwe (tijdelijke) projecten!

Mocht u eens vrijblijvend willen sparren over onze ervaringen zonder hierbij direct een projectopdracht te willen vergeven, dan staan wij hier altijd voor open. Neem contact op.